Aparatul de specialitate

Primăria Cezieni

Componenta aparatului de specialitate al Primariei Comunei Cezieni

- Gusatu Danut - primar
- Gheorghiu Gheorghe - viceprimar
- Ristache Constanta - secretar
- Mitrana Stelian - Consilier
- Paun Teodora - Consilier
- Filip Stelian - Referent de specialitate
- Catrina Elena - Referent
- Pistol Mariana - Referent
- Aspra Catalin - Referent
- Carstea Stefan - Referent
- Tenea Teodor - Referent 
- Puia Gheorghe - Sofer
- Ticu Tatiana - Referent
- Pistol Petre - Guard
- Militaru Ion Mihail - Muncitor
- Chesnoiu Novac Teodor - muncitor calificat   

Stiri MDRAP

Ultimele stiri