Comisii de specialitate

Primăria Cezieni

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, activităţi de amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, urbanism, agricultură, protecţia mediului, servicii şi turism:

                        1.GHEORGHIU GHEORGHE           -P.S.D.;

                        2.PISTOL STELIAN                           -P.S.D.;

                        3.GHICAN LULU                              -P.S.D.;

                        4.MLADIN PETRE                             -P.S.D.;

                        5.STĂNESCU IONUȚ-COSMIN      - P.S.D.;

                        6.CIOBANU MIHAIL                        -P.N.L.;

                        7. POPESCU SORIN-ȘTEFAN          -P.N.L..

 

II. Comisia pentru administrație publică locală, activităţi juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, disciplină, muncă, cereri, sesizări:

                        1. PISTOL STELIAN                           -P.S.D.;

                        2. GHICAN LULU                               -P.S.D.;                    

                        3. FILIPOIU IULIANA                       -P.S.D.;

                        4. NICA CONSTANTIN                      -P.N.L.;

                        5. OSICEANU IONEL                         -P.N.L..

 

III. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport, familie, protecţie și asistență socială:

                        1. STĂNESCU IONUȚ-COSMIN       -P.S.D;         

                        2. ȚONEA ADRIAN-SEBASTIAN     -P.S.D.;

                        3. GHEORGHIU GHEORGHE            -P.S.D.;     

                        4. FILIPOIU IULIANA                        -P.S.D.;

                        5.POPESCU SORIN-ȘTEFAN             -P.N.L..         

Stiri

Ultimele stiri